34.626

Rechtspositionele aanpassingen voor bepaalde politieke ambtsdragers en functionarissentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer, de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen en de Wet rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman alsmede tot wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met enkele rechtspositionele aanpassingen van meer technische aard
ingediend 08-12-2016 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2016-11-22      
advies 2016-11-30 8    
indiening 2016-12-08   8  
Tweede Kamer
verslag 2017-01-19     42
nota naar aanleiding van het verslag 2017-01-25     6
stemming 2017-02-14     20
subtotaal       68
Eerste Kamer
eindverslag 2017-02-21 7    
stemming 2017-03-07 14    
subtotaal   21   21
Staatsblad
publicatie wet 2017-03-23   16  
totalen
TK + EK       89
totaal       121

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK