34.628

Wet vereenvoudiging beslagvrije voettype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Invorderingswet 1990 en enkele andere wetten in verband met een vereenvoudiging van de beslagvrije voet (Wet vereenvoudiging beslagvrije voet)
ingediend 12-12-2016 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2016-10-17      
advies 2016-12-02 46    
nader rapport 2016-12-08   6  
indiening 2016-12-12   4  
Tweede Kamer
verslag 2017-01-13     32
nota naar aanleiding van het verslag 2017-01-23     10
stemming 2017-02-16     24
subtotaal       66
Eerste Kamer
eindverslag 2017-02-21 5    
stemming 2017-03-07 14    
subtotaal   19   19
Staatsblad
publicatie wet 2017-03-24   17  
totalen
TK + EK       85
totaal       158

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK