34.634

Herstelwet financiële markten 2017type wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Faillissementswet en enige andere wetten in verband met het herstel van gebreken en omissies bij de implementatie van Europese regelgeving op het terrein van de financiële markten (Herstelwet financiële markten 2017)
ingediend 15-12-2016 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2016-11-15      
advies 2016-11-23 8    
nader rapport 2016-12-13   20  
indiening 2016-12-15   2  
Tweede Kamer
verslag 2017-02-09     56
nota naar aanleiding van het verslag 2017-03-17     36
stemming 2017-04-13     27
subtotaal       119
Eerste Kamer
eindverslag 2017-05-23 40    
stemming 2017-05-30 7    
subtotaal   47   47
Staatsblad
publicatie wet 2017-06-13   14  
totalen
TK + EK       166
totaal       210

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK