34.688

Implementatiewet richtlijn pakketreizen en gekoppelde reisarrangemententype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/2302 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen, houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en van Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van Richtlijn 90/314/EEG van de Raad (PbEU, L 326) (Implementatiewet richtlijn pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen)
ingediend 06-03-2017 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2017-03-06      
Tweede Kamer
verslag 2017-05-16     71
nota naar aanleiding van het verslag 2017-10-03     140
stemming 2017-11-14     42
subtotaal       253
Eerste Kamer
eindverslag 2017-11-28 14    
stemming 2017-12-05 7    
subtotaal   21   21
Staatsblad
publicatie wet 2018-01-12   38  
totalen
TK + EK       274
totaal       312

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK