34.720

Uitvoering bijzondere opsporingsbevoegdhedentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten strekkende tot aanpassing van enkele bepalingen betreffende de uitvoering van bijzondere opsporingsbevoegdheden en tot regeling van enkele bijzondere procedures van strafvorderlijke aard en aanverwante onderwerpen met het oog op een doeltreffende uitvoeringspraktijk
ingediend 15-05-2017 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2017-05-15      
Tweede Kamer
verslag 2017-06-22     38
nota naar aanleiding van het verslag 2017-10-12     112
stemming 2017-11-16     35
subtotaal       185
Eerste Kamer
eindverslag 2017-11-28 12    
stemming 2017-12-05 7    
subtotaal   19   19
Staatsblad
publicatie wet 2017-12-15   10  
totalen
TK + EK       204
totaal       214

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK