34.740

Wet modernisering faillissementsproceduretype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Faillissementswet en enige andere wetten in verband met het moderniseren van de faillissementsprocedure (Wet modernisering faillissementsprocedure)
ingediend 13-06-2017 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2017-01-23      
advies 2017-03-31 67    
nader rapport 2017-06-08   69  
indiening 2017-06-13   5  
Tweede Kamer
nota naar aanleiding van het verslag 2017-11-27     167
stemming 2018-02-22     87
subtotaal       254
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2018-04-24 61    
memorie van antwoord 2018-06-13   50  
eindverslag 2018-06-19 6    
stemming 2018-06-26 7    
subtotaal   74 50 124
Staatsblad
publicatie wet 2018-09-07   73  
totalen
TK + EK       378
totaal       592

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK