34.789

Wet uitvoering verordening financiële benchmarkstype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van Wet op het financieel toezicht en de Wet op de economische delicten in verband met de uitvoering van Verordening (EU) nr. 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende indices die worden gebruikt als benchmarks voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten of om de prestatie van beleggingsfondsen te meten en tot wijziging van Richtlijnen 2008/48/EG en 2014/17/EU en Verordening (EU) nr. 596/2014 (PbEU 2016, L 171) (Wet uitvoering verordening financiële benchmarks)
ingediend 18-09-2017 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2017-09-18      
Tweede Kamer
verslag 2017-10-20     32
nota naar aanleiding van het verslag 2019-08-30     679
stemming 2019-11-14     76
subtotaal       787
Eerste Kamer
eindverslag 2019-11-26 12    
stemming 2019-12-03 7    
subtotaal   19   19
Staatsblad
publicatie wet 2020-01-17   45  
totalen
TK + EK       806
totaal       851

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK