34.853 (R2096)

Goedkeuring Multilateraal Verdrag ter implementatie van maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuivingtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Goedkeuring van het op 24 november 2016 te Parijs tot stand gekomen Multilateraal Verdrag ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving (Trb. 2017, 86, en Trb. 2017, 194)
ingediend 19-12-2017 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2017-07-13      
advies 2017-08-16 34    
nader rapport 2017-12-12   118  
indiening 2017-12-19   7  
Tweede Kamer
verslag 2018-03-07     78
nota naar aanleiding van het verslag 2018-07-05     120
stemming 2019-02-12     222
subtotaal       420
Eerste Kamer
eindverslag 2019-02-19 7    
stemming 2019-03-05 14    
subtotaal   21   21
Staatsblad
publicatie wet 2019-03-15   10  
totalen
TK + EK       441
totaal       610

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK