34.858

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018type wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018)
ingediend 20-12-2017 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2017-12-20      
Tweede Kamer
verslag 2018-02-21     63
nota naar aanleiding van het verslag 2018-06-27     126
stemming 2018-11-20     146
subtotaal       335
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2019-01-29 70    
memorie van antwoord 2019-04-26   87  
eindverslag 2019-05-14 18    
stemming 2019-05-21 7    
subtotaal   95 87 182
Staatsblad
publicatie wet 2019-06-14   24  
totalen
TK + EK       517
totaal       541

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK