34.889

Verwerking persoonsgegevens ter voorkoming, het onderzoek, de opsporing en vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet politiegegevens en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens ter implementatie van Europese regelgeving over de verwerking van persoonsgegevens met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen
ingediend 16-02-2018 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2017-11-08      
advies 2017-12-22 44    
nader rapport 2018-02-13   53  
indiening 2018-02-16   3  
Tweede Kamer
verslag 2018-04-03     46
nota naar aanleiding van het verslag 2018-04-26     23
stemming 2018-06-12     47
subtotaal       116
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2018-07-17 35    
memorie van antwoord 2018-10-05   80  
eindverslag 2018-10-09 4    
stemming 2018-10-16 7    
subtotaal   46 80 126
Staatsblad
publicatie wet 2018-11-12   27  
totalen
TK + EK       242
totaal       369

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK