34.910

Wet toezicht trustkantoren 2018type wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Regels met betrekking tot het verlenen van trustdiensten en het toezicht daarop (Wet toezicht trustkantoren 2018)
ingediend 15-03-2018 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2017-11-16      
advies 2018-02-09 85    
nader rapport 2018-03-12   31  
indiening 2018-03-15   3  
Tweede Kamer
verslag 2018-05-01     47
nota naar aanleiding van het verslag 2018-06-05     35
behandeling 2018-07-04     29
stemming 2018-07-05     1
subtotaal       112
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2018-09-21 78    
memorie van antwoord 2018-10-15   24  
eindverslag 2018-10-30 15    
stemming 2018-11-06 7    
subtotaal   100 24 124
Staatsblad
publicatie wet 2018-11-29   23  
totalen
TK + EK       236
totaal       378

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK