34.956

Deactivering van de quotumheffingtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Ziektewet en de Wet tegemoetkomingen loondomein, teneinde het deactiveren van de quotumheffing mogelijk te maken en erin te voorzien dat de quotumheffing niet eerder dan over het jaar 2022 wordt geheven en enige andere wijzigingen
ingediend 30-05-2018 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2018-02-28      
advies 2018-04-09 40    
nader rapport 2018-05-28   49  
indiening 2018-05-30   2  
Tweede Kamer
verslag 2018-07-17     48
nota naar aanleiding van het verslag 2018-09-25     70
stemming 2019-01-22     119
subtotaal       237
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2019-03-19 56    
memorie van antwoord 2019-04-24   36  
nader voorlopig verslag 2019-07-09 76    
nadere memorie van antwoord 2019-09-09   62  
eindverslag 2019-09-24 15    
behandeling 2019-11-05 42    
stemming 2019-11-12 7    
subtotaal   196 98 294
Staatsblad
publicatie wet 2019-12-03   21  
totalen
TK + EK       531
totaal       643

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK