34.958

Goedkeuring Briefwisseling en Notawisseling met betrekking tot een verdrag met de Verenigde Staten van Amerika over beveiliging van gerubriceerde gegevenstype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Goedkeuring van op 18 augustus 1960 te Washington tot stand gekomen Briefwisseling houdende een verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake beveiliging van gerubriceerde gegevens en de op 6 april 1981 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Notawisseling houdende een verdrag tot wijziging van de Briefwisseling houdende een verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake beveiliging van gerubriceerde gegevens (Trb. 2017, 193 Heruitgave en Trb. 2018, 39)
ingediend 01-06-2018 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2018-02-14      
advies 2018-04-12 57    
nader rapport 2018-05-28   46  
indiening 2018-06-01   4  
Tweede Kamer
verslag 2018-07-02     31
nota naar aanleiding van het verslag 2019-01-18     200
stemming 2019-02-14     27
subtotaal       258
Eerste Kamer
eindverslag 2019-03-05 19    
stemming 2019-03-12 7    
subtotaal   26   26
Staatsblad
publicatie wet 2019-04-17   36  
totalen
TK + EK       284
totaal       427

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK