34.979

Melden, onderzoeken en opvolgen van voorvallen in de burgerluchtvaarttype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van Verordening (EU) nr. 376/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 inzake het melden, onderzoeken en opvolgen van voorvallen in de burgerluchtvaart en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 996/2010 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn nr. 2003/42/EG van het Europees Parlement en de Raad en de Verordeningen (EG) nr. 1321/2007 en (EG) nr. 1330/2007 van de Commissie (PbEU 2014, L 122)
ingediend 25-06-2018 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2017-07-20      
advies 2017-08-24 35    
nader rapport 2018-06-21   301  
indiening 2018-06-25   4  
Tweede Kamer
verslag 2018-09-28     95
nota naar aanleiding van het verslag 2019-03-12     165
stemming 2019-03-21     9
subtotaal       269
Eerste Kamer
eindverslag 2019-04-02 12    
stemming 2019-04-09 7    
subtotaal   19   19
Staatsblad
publicatie wet 2019-07-09   91  
totalen
TK + EK       288
totaal       719

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK