35.003

Nadere regulering gebruik burgerservicenummer bij uitvoering depositogarantiestelseltype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het nader regelen van het gebruik van het burgerservicenummer bij de uitvoering van het depositogarantiestelsel
ingediend 27-08-2018 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2018-07-03      
advies 2018-07-18 15    
nader rapport 2018-08-21   34  
indiening 2018-08-27   6  
Tweede Kamer
verslag 2018-10-19     53
nota naar aanleiding van het verslag 2019-03-20     152
stemming 2019-06-06     78
subtotaal       283
Eerste Kamer
eindverslag 2019-06-25 19    
stemming 2019-07-02 7    
subtotaal   26   26
Staatsblad
publicatie wet 2019-07-15   13  
totalen
TK + EK       309
totaal       377

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK