35.010

Verhoging van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor parentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren
ingediend 05-09-2018 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2018-09-05      
Tweede Kamer
verslag 2018-10-17     42
nota naar aanleiding van het verslag 2018-11-22     36
stemming 2019-03-05     103
subtotaal       181
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2019-04-16 42    
memorie van antwoord 2019-04-26   10  
nader voorlopig verslag 2019-06-04 39    
nadere memorie van antwoord 2019-06-17   13  
eindverslag 2019-06-18 1    
behandeling 2019-07-09 21    
stemming 2019-07-09 0    
subtotaal   103 23 126
Staatsblad
publicatie wet 2019-11-14   128  
totalen
TK + EK       307
totaal       435

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK