35.030

Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijkingtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Invorderingswet 1990 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2016/1164 van de Raad van 12 juli 2016 tot vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken welke rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt (PbEU 2016, L 234/26) (Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking)
ingediend 18-09-2018 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2018-09-18      
Tweede Kamer
verslag 2018-10-11     23
nota naar aanleiding van het verslag 2018-10-26     15
behandeling 2018-11-14     19
stemming 2018-11-15     1
subtotaal       58
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2018-11-29 14    
memorie van antwoord 2018-11-30   1  
verslag 2018-12-06 6    
nota naar aanleiding van het verslag 2018-12-07   1  
behandeling 2018-12-11 4    
stemming 2018-12-18 7    
subtotaal   31 2 33
Staatsblad
publicatie wet 2018-12-28   10  
totalen
TK + EK       91
totaal       101

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK