35.028

Wet bedrijfsleven 2019type wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van enige wetten in verband met enkele maatregelen voor het bedrijfsleven (Wet bedrijfsleven 2019)
ingediend 18-09-2018 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2018-09-18      
Tweede Kamer
stemming 2018-10-18     30
verslag 2018-10-30     12
nota naar aanleiding van het verslag 2018-11-05     6
stemming 2018-11-15     40
subtotaal       58
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2018-11-29 14    
memorie van antwoord 2018-11-30   1  
verslag 2018-12-06 6    
nota naar aanleiding van het verslag 2018-12-07   1  
behandeling 2018-12-11 4    
stemming 2018-12-18 7    
subtotaal   31 2 33
Staatsblad
publicatie wet 2018-12-28   10  
totalen
TK + EK       91
totaal       101

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK