35.058

Bevorderen langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouderstype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en de Wet giraal effectenverkeer ter uitvoering van Richtlijn 2017/828/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft (PbEU 2017, L 132)
ingediend 16-10-2018 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2018-10-16      
Tweede Kamer
verslag 2018-12-04     49
stemming 2019-02-18     76
nota naar aanleiding van het verslag 2019-03-05     15
stemming 2019-03-20     91
verslag 2019-03-26     55
stemming 2019-03-27     92
verslag 2019-03-28     56
stemming 2019-04-02     97
subtotaal       168
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2019-06-04 63    
memorie van antwoord 2019-06-27   23  
nader voorlopig verslag 2019-09-17 82    
nadere memorie van antwoord 2019-10-09   22  
eindverslag 2019-10-15 6    
stemming 2019-11-05 21    
subtotaal   172 45 217
Staatsblad
publicatie wet 2019-11-26   21  
totalen
TK + EK       385
totaal       406

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK