35.061

Schrappen beperking aansprakelijkheid voor vorderingen inzake wrakopruimingtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek, Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek BES en de Wet bestrijding maritieme ongevallen in verband met de schrapping van de beperking van aansprakelijkheid voor vorderingen inzake wrakopruiming
ingediend 29-10-2018 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2018-06-28      
advies 2018-08-23 56    
nader rapport 2018-10-17   55  
indiening 2018-10-29   12  
Tweede Kamer
verslag 2018-12-19     51
nota naar aanleiding van het verslag 2019-02-28     71
stemming 2019-03-21     21
subtotaal       143
Eerste Kamer
eindverslag 2019-04-02 12    
stemming 2019-04-09 7    
subtotaal   19   19
Staatsblad
publicatie wet 2019-05-06   27  
totalen
TK + EK       162
totaal       312

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK