35.061

Schrappen beperking aansprakelijkheid voor vorderingen inzake wrakopruimingDit wetsvoorstel regelt in Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek (BES) en de Wet bestrijding maritieme ongevallen de volledige aansprakelijkheid van de eigenaar voor de kosten van wrakopruiming van een zeeschip dat gezonken is in de Nederlandse wateren. Hiermee wil de regering zorgen dat de kosten voor de opruiming van wrakken niet leidt tot hoge kosten voor de Nederlandse overheid. Het zal niet mogelijk zijn om alle toekomstige wrakopruimingen ook daadwerkelijk te verhalen. Dit is ook afhankelijk van het toepasselijke recht en de bevoegde rechter. Wel wordt met de invoering van volledige aansprakelijkheid een belangrijke belemmering weggenomen om meer te kunnen verhalen.

In de maritieme wereld is beperking van de aansprakelijkheid van oudsher een geaccepteerd verschijnsel om commerciële scheepvaart verzekerbaar en betaalbaar te houden. Nu zijn de kosten die voor wrakopruiming verhaald kunnen worden, gelimiteerd op grond van het Protocol van 1996 (Trb. 1980, 23). Het Protocol zorgt onder meer voor een verhoging van de limieten die zijn opgenomen in het Verdrag van Londen (Trb. 1997, 300PDF-document) over beperking van aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen. Met dit voorstel wordt, ook voor Caribisch Nederland, de beperking van aansprakelijkheid voor vorderingen inzake wrakopruiming geschrapt. Het protocol wordt nu ook geïmplementeerd voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Dit was tot nu toe, onbedoeld, nog niet het geval. Aruba, Curaçao en Sint-Maarten hebben het Protocol nog niet geratificeerd. Zij zullen, indien zij dit wensen, hiervoor zelf de benodigde wetgeving tot stand moeten brengen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 21 maart 2019 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 9 april 2019 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

29 oktober 2018

titel

Wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek, Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek BES en de Wet bestrijding maritieme ongevallen in verband met de schrapping van de beperking van aansprakelijkheid voor vorderingen inzake wrakopruiming

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten

12