35.086

Aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelictentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en het Wetboek van Strafrecht in verband met strafbaarstelling van zeer gevaarlijk rijgedrag en verhoging van de strafmaxima van enkele ernstige verkeersdelicten met het oog op versterking van de verkeershandhaving (aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten)
ingediend 20-11-2018 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2018-07-23      
advies 2018-10-10 79    
nader rapport 2018-11-13   34  
indiening 2018-11-20   7  
Tweede Kamer
verslag 2018-12-21     31
nota naar aanleiding van het verslag 2019-05-29     159
stemming 2019-06-18     20
subtotaal       210
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2019-09-24 98    
memorie van antwoord 2019-10-17   23  
eindverslag 2019-10-29 12    
stemming 2019-11-05 7    
subtotaal   117 23 140
Staatsblad
publicatie wet 2019-11-14   9  
totalen
TK + EK       350
totaal       479

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK