35.116

Bescherming kinderen in een strafproceduretype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Overleveringswet ter implementatie van richtlijn nr. 2016/800/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure (PbEU L 132)
ingediend 14-01-2019 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2019-01-14      
Tweede Kamer
verslag 2019-02-19     36
nota naar aanleiding van het verslag 2019-03-21     30
stemming 2019-04-16     26
subtotaal       92
Eerste Kamer
eindverslag 2019-04-23 7    
stemming 2019-05-14 21    
subtotaal   28   28
Staatsblad
publicatie wet 2019-05-24   10  
totalen
TK + EK       120
totaal       130

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK