35.124

Financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaardentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het creëren van een bevoegdheid voor Onze Minister om een voorgedragen kwaliteitsstandaard vanwege financiële gevolgen niet in het openbaar register op te nemen (financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden)
ingediend 21-01-2019 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2018-07-06      
advies 2018-10-29 115    
nader rapport 2019-01-17   80  
indiening 2019-01-21   4  
Tweede Kamer
verslag 2019-03-08     46
nota naar aanleiding van het verslag 2019-04-26     49
stemming 2020-01-22     271
subtotaal       366
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2020-02-25 34    
memorie van antwoord 2020-05-26   91  
nader voorlopig verslag 2020-06-16 21    
nadere memorie van antwoord 2020-07-02   16  
eindverslag 2020-07-07 5    
stemming 2020-09-08 63    
subtotaal   123 107 230
Staatsblad
publicatie wet 2020-09-23   15  
totalen
TK + EK       596
totaal       810

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK