Stemming Financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaardenVerslag van de vergadering van 8 september 2020 (2019/2020 nr. 37)

Aanvang: 13.36 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het creëren van een bevoegdheid voor Onze Minister om een voorgedragen kwaliteitsstandaard vanwege financiële gevolgen niet in het openbaar register op te nemen (financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden) (35124).


De voorzitter:

Ik heet de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nogmaals van harte welkom in de Eerste Kamer. Hebben alle leden de presentielijst getekend? Dat is het geval. Wenst een van de leden een stemverklaring over het wetsvoorstel af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, het CDA, FvD, de VVD, GroenLinks, de OSF, D66 en de ChristenUnie voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van Fractie-Otten, de SP, 50PLUS, de PvdA, de PVV en de PvdD ertegen, zodat het is aangenomen.


Dan zijn wij nu aan het einde van de vergadering gekomen.