35.160

Implementatie richtlijn strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadttype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Implementatie van de richtlijn (EU) 2017/1371 van het Europees parlement en de Raad van 5 juli 2017 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (PbEU 2017, L 198)
ingediend 08-03-2019 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2019-03-08      
Tweede Kamer
verslag 2019-04-19     42
nota naar aanleiding van het verslag 2019-05-28     39
stemming 2019-06-13     16
subtotaal       97
Eerste Kamer
eindverslag 2019-06-25 12    
stemming 2019-07-02 7    
subtotaal   19   19
Staatsblad
publicatie wet 2019-07-15   13  
totalen
TK + EK       116
totaal       129

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK