35.143 (R2120)

Verdrag inzake de status van personeel van de Verenigde Staten in het Caribisch deel van het Koninkrijktype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Goedkeuring van de op 19 oktober 2012 te Washington tot stand gekomen Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake de status van personeel van de Verenigde Staten in het Caribische deel van het Koninkrijk (Trb. 2012, 226), en de op 15 november 2018 te ’s-Gravenhage tot stand gebrachte notawisseling houdende een verdrag ter uitbreiding tot Curaçao van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten (Trb. 2018, 216)
ingediend 29-03-2019 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2019-03-29      
Tweede Kamer
verslag 2019-04-23     25
nota naar aanleiding van het verslag 2019-06-18     56
behandeling 2019-11-26     161
stemming 2019-12-03     7
subtotaal       249
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2020-01-20 48    
memorie van antwoord 2020-02-18   29  
eindverslag 2020-03-03 14    
stemming 2020-04-07 35    
subtotaal   97 29 126
Staatsblad
publicatie wet 2020-04-16   9  
totalen
TK + EK       375
totaal       384

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK