35.252

Wet versterken positie mbo-studententype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en een aantal andere wetten in verband met diverse maatregelen gericht op het versterken van de positie van mbo-studenten (Wet versterken positie mbo-studenten)
ingediend 10-07-2019 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2019-07-10      
Tweede Kamer
verslag 2019-10-03     85
nota naar aanleiding van het verslag 2019-11-28     56
stemming 2020-03-10     103
subtotaal       244
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2020-04-28 49    
memorie van antwoord 2020-05-28   30  
nader voorlopig verslag 2020-06-15 18    
nadere memorie van antwoord 2020-06-19   4  
eindverslag 2020-06-23 4    
stemming 2020-06-30 7    
subtotaal   78 34 112
Staatsblad
publicatie wet 2020-07-08   8  
totalen
TK + EK       356
totaal       364

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK