35.279

Goedkeuring Brede en versterkte partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en de Republiek Armeniëtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Goedkeuring van de op 24 november 2017 te Brussel tot stand gekomen Brede en versterkte partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds (met Bijlagen, Protocollen en Gezamenlijke Verklaring) (Trb. 2018, 41)
ingediend 06-09-2019 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2019-07-15      
advies 2019-07-17 2    
nader rapport 2019-08-30   44  
indiening 2019-09-06   7  
Tweede Kamer
verslag 2019-10-17     41
nota naar aanleiding van het verslag 2019-11-27     41
stemming 2019-12-12     15
subtotaal       97
Eerste Kamer
eindverslag 2019-12-17 5    
stemming 2019-12-17 0    
subtotaal   5   5
Staatsblad
publicatie wet 2020-01-22   36  
totalen
TK + EK       102
totaal       191

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK