35.307

Wet implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstatentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten)
ingediend 17-09-2019 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2019-08-26      
advies 2019-09-09 14    
nader rapport 2019-09-13   4  
indiening 2019-09-17   4  
Tweede Kamer
verslag 2019-10-10     23
nota naar aanleiding van het verslag 2019-10-22     12
behandeling 2019-11-13     22
stemming 2019-11-14     1
subtotaal       58
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2019-11-28 14    
memorie van antwoord 2019-11-28   0  
eindverslag 2019-12-03 5    
behandeling 2019-12-16 13    
stemming 2019-12-17 1    
subtotaal   33 0 33
Staatsblad
publicatie wet 2019-12-27   10  
totalen
TK + EK       91
totaal       123

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK