35.288

Wet tot wijziging van de Wet strategische diensten in verband met codificatie van de anti-folterverordeningtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet strategische diensten in verband met Verordening (EU) 2019/125 van het Europees Parlement en de Raad van 16 januari 2019 met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing (PbEU 2019, L 30) (Wet tot wijziging van de Wet strategische diensten in verband met codificatie van de anti-folterverordening)
ingediend 16-09-2019 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2019-08-27      
advies 2019-08-29 2    
nader rapport 2019-09-16   18  
indiening 2019-09-16   0  
Tweede Kamer
verslag 2019-10-03     17
stemming 2019-11-14     42
subtotaal       59
Eerste Kamer
eindverslag 2019-11-26 12    
stemming 2019-12-03 7    
subtotaal   19   19
Staatsblad
publicatie wet 2019-12-23   20  
totalen
TK + EK       78
totaal       118

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK