Korte aantekeningen vergadering commissie Wetenschapsbeleid en Hoger Onderwijs van 7 december 2004