28.925

Aanpassingswet invoering bachelor-masterstructuurDit wetsvoorstel wijzigt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en enkele andere onderwijswetten in verband met de op 1 september 2002 ingevoerde bachelor-masterstructuur.

Met dit voorstel worden de opleidingsvereisten voor een aantal (in het bijzonder juridische) functies aangepast en wijzigingen aangebracht in verband met de invoering van accreditatie in het hoger onderwijs. Deze wijzigingen zijn voornamelijk van technische aard.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 12 oktober 2004 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 december 2004 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 32 van 27 januari 2005.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 72 van 22 februari 2005.


Kerngegevens

ingediend

28 mei 2003

titel

Wijziging van een aantal wetten in verband met de invoering van de bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs (Aanpassingswet invoering bachelor-masterstructuur)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

 • 1. 
  Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
 • 2. 
  Het in het eerste lid bedoelde koninklijk besluit kan erin voorzien dat de volgende artikelen terugwerken tot en met het daarbij vermelde tijdstip:
  • a. 
   artikel 5.2, onderdeel Ka, eerste en tweede lid, tot en met 19 juni 2002,
  • b. 
   artikel 5.2, onderdeel Y, tot en met 1 september 2002, en
  • c. 
   artikel 5.2, onderdeel Z.

Documenten

12