Korte aantekeningen vergadering commissies Onderwijs en Wetenschapsbeleid en Hoger Onderwijs van 25 januari 2005