Korte aantekeningen vergadering commissies Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie van 12 april 2005