28.999

Wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen en enige andere wetten in verband met de aanpassing van de in deze wet opgenomen klachtregelingDit wetsvoorstel wijzigt procedurele aspecten van de klachtenregelingen voor de klachtencommissie en de rechter in de Wet bijzondere opneming psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz). Ook wordt voorzien in een mogelijkheid voor de patiënt een schadevergoeding te verzoeken bij de rechter. Tevens regelt het wetsvoorstel daarnaast nog enkele wetstechnische en redactionele aanpassingen in de Wet Bopz en andere regelingen.

De wijziging is terug te voeren op de behoefte om rechtseenheid te brengen in de interpretatie van de klachtwaardige beslissingen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 29 maart 2005 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 1 en 8 november 2005. Op 15 november 2005 is de beraadslaging heropend en is de Motie-Hamel (PvdA) c.s. inzake de behandeling door de betrokken psychiater na een gegronde klacht (EK 28.999, E) ingediend. Het wetsvoorstel en de motie zijn op 15 november 2005 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen met algemene stemmen.


Kerngegevens

ingediend

14 augustus 2003

titel

Wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen en enige andere wetten in verband met de aanpassing van de in deze wet opgenomen klachtregeling

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

18