Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 september 2005