Korte aantekeningen vergadering commissie Wetenschapsbeleid en Hoger Onderwijs van 4 oktober 2005