Korte aantekeningen vergadering commissies Onderwijs en Wetenschapsbeleid en Hoger Onderwijs van 22 november 2005