Korte aantekeningen vergadering commissie Wetenschapsbeleid en Hoger Onderwijs van 13 december 2005