Korte aantekeningen vergadering commissies Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en Milieu van 5 september 2006