30.560 XI

Wijziging begrotingsstaten Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 2006 (voorjaarsnota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2006 van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Deze wijzigingen houden verband met de Voorjaarsnota.


Stand van zaken

Het voorstel is op 7 juli 2006 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 september 2006 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

19 mei 2006

titel

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2006 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.


Documenten