Verandering in de Grondwet, strekkende tot wijziging van de bepalingen inzake het onderwijs (28.726); brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met betrekking tot het CFI-onderzoek naar het aantal samenwerkingsscholen (EK, G)