28.726

Verandering in de Grondwet, strekkende tot wijziging van de bepalingen inzake het onderwijsDit voorstel bevat de tweede lezing voor het veranderen van de Grondwet inzake wijziging van de bepaling inzake het onderwijs zodat binnen het bestaande bestel, openbare scholen de mogelijkheid krijgen met bijzondere scholen samen te werken in één school. In zo'n samenwerkingsschool wordt zowel openbaar als bijzonder onderwijs gegeven.

Het overwegingsvoorstel 28.081 is op 26 maart 2002 door de Eerste Kamer aangenomen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 6 april 2004 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De plenaire behandeling in de Eerste Kamer vond plaats op 7 maart 2006. Het voorstel is op 14 maart 2006 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. ChristenUnie en SGP stemden tegen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 170 van 6 april 2006.

De tekstplaatsing is opgenomen in Staatsblad 240 van 23 mei 2006.


Kerngegevens

ingediend

11 december 2002

titel

Verandering in de Grondwet, strekkende tot wijziging van de bepalingen inzake het onderwijs

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties
  • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

inwerkingtreding


Documenten

24