Verandering in de Grondwet, strekkende tot wijziging van de bepalingen inzake het onderwijs (28.726); Samenwerkingsscholen 2006 : een onderzoek naar het aantal bestaande samenwerkingsscholen in 2006 / Centrale Financiën Instellingen (CFI) (13 juli 2006) (Bijlage EK 28.726, G)