Korte aantekeningen vergadering commissie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 26 september 2006