Korte aantekeningen vergadering commissies Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid en Hoger Onderwijs van 21 november 2006