Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 januari 2007