Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 april 2007