Begrotingsstaat Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2007 (30.800 VIII); brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake het overzicht van toezeggingen (EK, C)